Ansøgning til stadeplads 2018. Alle der ønsker skal udfylde og indsende ansøgning – også selv om der er medlemsskab af VLH. (Læs mere i filen)

Bliv medlem

For at blive medlem af Voergaard Levende Historie, klik på nedenstående knap og udfyld formularen.  Et medlemskontingent koster 75,- dkr for alle fra 7 år. Dette betales lige efter indmeldelse og derefter den 1. Januar – senest udgangen af januar.

Medlemskab kan kun betales med betalingskort via nedenstående knap. Kort-detaljer er specificeret ved køb. Når du skal forny dit medlemskab, så er det vigtigt at logge ind med brugernavn for at sikre korrekt opdatering af dine medlemsoplysninger. Ved spørgsmål kan du skrive til kontakt@middelalderdage.dk

Medlemskort

Her er samlet de tilgængelige billetter. Alle billetter købes via samme system; hvis du er oprettet som bruger, så skal du logge ind, når du skal købe en billet. Login-mulighed kommer efter man har valgt antal billetter. Oplever du problemer med køb af billetter eller har du spørgsmål, så kan du kontakte os på kontakt@middelalderdage.dk eller ringe til Julie på 29126195 mellem 16 og 20 i hverdagene, og 10-18 i weekenderne.

Fortrydelseret

Du har 14 dages fuld fortrydelsesret fra den dag medlemskabet er købt. For at benytte denne, så skriv en mail til kontakt@middelalderdage.dk. Foreningen VLH’s største begivenhed er Middelalderdage på Voergaard hvert år fra lørdag i uge 28 til søndag i uge 29. Som medlem og aktiv deltager har man gratis adgang til pladsen alle dage, og de dage, hvor man er tilmeldt som aktiv (det må da helst være alle 9 dage!), er der gratis middelaldermad kl. ca. 12 og fri saftevand og kaffe/the i kro og ”Fremtiden” hele dagen.

Vedtægter og grundlag

I 2002 bad en gruppe lokale mennesker fondsbestyrelsen på Voergaard Slot om lov til at genskabe Middelalderdage anno 1533 ved et årligt tilbagevendende arrangement. I løbet af foråret stiftedes foreningen “Voergaard Levende Historie”, som allerede samme år afholdt de første Middelalderdage på Voergaard Slot. Middelalderdagene er gennem årene blevet en populær og skønnet begivenhed. Middelalderdagene er baseret på foreningens medlemmer og deres frivillige arbejdskraft, og de er grundlaget for Middelalderdagenes eksistens.

Vedtægterne er foreningens grundlag og i vedtægterne kan foreningens formål, vision og mission også læses

Foreningens seneste vedtægter kan læses her Voergaard Levende Historie vedtægter 2016

Generalforsamling

Generalforsamling for foreningen “Voergaard Levende Historie” afholdes hvert år i Oktober.

Ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger bekendtgøres med mindst 14 dages varsel ved skriftlig invitation til foreningens medlemmer (mailudsending via systemet Conventus til alle betalende medlemmer af foreningen) samt på foreningens hjemmeside. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, indsendes senest 8 dage før til formanden. Ønsker om vedtægtsændringer indsendes mindst en måned før den ordinære generalforsamling. Alle betalende medlemmer af foreningen “Voergaard Levende Historie” har stemmeret.

Indkaldelse til generalforsamling 2017 kan læses her Generalforsamling 29-10-2017 – dagsorden

Aktiviteter for medlemmer

Foreningen Voergaard Levende Historie afholder hvert år Middealderdage i uge 29, men har derudover en række aktiviteter for medlemmer i løbet af året.

Datoer og indhold for aktiviteterne udsendes løbende på mail via systemet Conventus til alle betalende medlemmer af foreningen.

 

Sysselting – Hver 1. søndag i måneden afholdes “Sysselting” kl. 11-16 i Tinghuset ved Voergaard Slot, hvor medlemmer mødes og “sysler” sammen. Her opfordres nye medlemmer at møde op. (hele året)

Ris og Ros møde – Hvert år afholdes Ris og Ros møde – et evalueringsmøde af Middelalderdagene for alle medlemmer og aktører. (afholdes i september)

Udvalgsmøder – To gange om året afholdes udvalgsmøder for foreningens grupper og udvalg, hvor Middelalderdagene evalueres og nye tiltag sættes igang. (november og maj)

Medlemsmøder – Inden Middelalderdagene afholdes medlemsmøder, som forberedelse til dagene. Her fremlægges årets nye projekter, program og praktiske oplysninger. (maj, juni og juli)

Kurser – Løbende gennem året afholdes kurser såsom smedekurser, dragtkurser mv. Ønsker til kurser kan meldes til medlemsudvalg eller bestyrelse.

Julemarked på Voergaard Slot 2017

Kære medlemmer

Det er snart december og i den anledning åbner Voergaard Slot for julemarked igen igen. Det bliver i år over to weekender.

Datoer og tidspunkt:

1/12 kl. 12-16

2/12 kl. 10-16

3/12 kl. 10-16

9/12 kl. 10-16

10/12 kl.10-16

Tinghuset er åbent, og her kan man finde sysselting, Fruerstuen og smeden

Kommer du/I i tøjet, er indgang gratis, samt vi får lejlighed til at reklamere lidt for Middelalderdagene

Smeden arbejder og hjælper med at trække folk indenfor. Vi er i tingstuen hvor vi vil nørkle med forskellige ting imens vi fortæller de besøgende om foreningen, og ikke mindst hygger.

Der serveres let frokost alle dage, såfremt man er tilmeldt – dette er naturligvis gratis for alle medlemmer.

Dette foregår via nedenstående link (det er ikke nødvendigt at printe billetterne)

De bedste hilsner

Medlemsudvalget

Bestyrelsen

Foreningen har en bestyrelse bestående af seks medlemmer og tre suppleanter samt en repræsentant fra Voergaard Slot.

Den nuværende bestyrelse ser således ud:

Formand: Thea Højvang Rasmussen

Næstformand: Linda Guldbæk

Kasserer: Inge Merete Thomsen

Sekretær: Julie Magda Annine Høj Smith

Medlem: Michael Skak Frederiksen

Medlem: Anna Birgit Kondrup

Repræsentant fra Voergaard: Verner Krogh

Suppleant: Jens Christian Borglum

Suppleant: Søren Holm Kristensen

Suppleant: Kirsten Flyvholm