Bliv medlem

For at blive medlem af Voergaard Levende Historie, klik på nedenstående knap og udfyld formularen.  Et medlemskontingent koster 75,- dkr for alle fra 7 år. Dette betales lige efter indmeldelse og derefter den 1. Januar – senest udgangen af januar.

Medlemskab kan kun betales med betalingskort via nedenstående knap. Kort-detaljer er specificeret ved køb. Når du skal forny dit medlemskab, så er det vigtigt at logge ind med brugernavn for at sikre korrekt opdatering af dine medlemsoplysninger. Ved spørgsmål kan du skrive til kontakt@middelalderdage.dk

Vejledning til køb af medlemsskab

Medlemskort

Vi bruger et system der hedder Conventus til medlemsregistrering. https://www.conventus.dk/medlemslogin/index.php. Her kan du logge ind og se dine betalinger og hvad du er tilmeldt til. Når du er oprettet som bruger, skal du logge ind når du skal købe en billet. Login-mulighed kommer efter man har valgt antal billetter. Oplever du problemer med køb af billetter eller har du spørgsmål, så kan du kontakte os på kontakt@middelalderdage.dk eller ringe til Julie på 29126195 mellem 16 og 20 i hverdagene, og 10-18 i weekenderne.

Fortrydelseret

Du har 14 dages fuld fortrydelsesret fra den dag medlemskabet er købt. For at benytte denne, så skriv en mail til kontakt@middelalderdage.dk. Foreningen VLH’s største begivenhed er Middelalderdage på Voergaard hvert år fra lørdag i uge 28 til lørdag i uge 29. Som medlem og aktiv deltager har man gratis adgang til pladsen alle dage, og de dage, hvor man er tilmeldt som aktiv (det må da helst være alle 8 dage!), er der gratis middelaldermad kl. ca. 12 og fri saftevand og kaffe/the i kro og ”Fremtiden” hele dagen.

Aktiviteter for medlemmer

  • Sysselting – Hver 1. søndag i måneden afholdes “Sysselting” kl. 11-16 i Tinghuset ved Voergaard Slot, hvor medlemmer mødes og “sysler” sammen. Her opfordres nye medlemmer at møde op. (hele året)
  •  Ris og Ros møde – Hvert år afholdes Ris og Ros møde – et evalueringsmøde af Middelalderdagene for alle medlemmer og aktører. (afholdes i september)
  •  Udvalgsmøder – To gange om året afholdes udvalgsmøder for foreningens grupper og udvalg, hvor Middelalderdagene evalueres og nye tiltag sættes igang. (november og maj)
  •  Medlemsmøder – Inden Middelalderdagene afholdes medlemsmøder, som forberedelse til dagene. Her fremlægges årets nye projekter, program og praktiske oplysninger. (maj, juni og juli)
  • Kurser – Løbende gennem året afholdes kurser såsom smedekurser, dragtkurser mv. Ønsker til kurser kan meldes til medlemsudvalg eller bestyrelse.

Workshop - smedekursus

Kom og lær at smede- eller lær mere smedning i Tinghuset.
Det bliver 2 intense dage; 26 + 27 maj.
Lørdag kl. 9.00 – 18.00
Søndag kl. 9.00 – 15.00
Der er fuld forplejning; morgenkaffe m. brød, frokost, kaffe + kage og aftensmad lørdag (Tilmelding)
Hvis du har lyst til at overnatte fra lørdag til søndag er dette en mulighed – du kan overnatte i Tinghuset – du skal blot selv medbringe soveudstyr.
VLH betaler for selve kurset samt et tilskud til materialer. Fast egenbetaling er 100 kr. (Betales ved tilmelding via knappen) Men hvis dette beløbet overstiges, må du selv spæde til. Så det vil være en god idé at have lidt kontanter med. Dette er dog kun nødvendigt hvis du smeder nogle materialetunge ting.

Tilmeldingsfrist er 15. maj. OBS!!! Kun 14 billetter – først til mølle! Der er fortæller-kursus samme weekend, så vi bliver mange og der er god mad, god energi og gode folk.

Workshop - historiefortælling

Lær at fortælle levende historier!

Vi inviterer til en inspirerende workshop i historiefortællingens håndværk i maj og juni.
Vi er rigtig gode til at fortælle historier og formidle på Middelalderdagene, og derfor vil vi gerne give lidt mere inspiration og så vi blive endnu bedre. Til dette har vi indbudt Steiner Steinmetz, som på Middelalderdagene har optrådt som Mikkel Langbue, til at lære os om fortællerens virkemidler, så du kan skabe de magiske øjeblikke med ord.
Hvornår:
Workshoppen afholdes i to dele i Tinghuset ved Voergaard Slot

1. del lørdag d. 26. maj kl. 10-15
2. del torsdag d. 21. juni kl. 17-21
Der vil være forplejning til begge workshops.
Tilmeldingsfrist er 15. maj. OBS!!! Kun 30 billetter – først til mølle! Der er smedekursus samme weekend, så vi bliver mange og der er god mad, god energi og gode folk.

Grundlag og vedtægter

I 2002 bad en gruppe lokale mennesker fondsbestyrelsen på Voergaard Slot om lov til at genskabe Middelalderdage anno 1533 ved et årligt tilbagevendende arrangement. I løbet af foråret stiftedes foreningen “Voergaard Levende Historie”, som allerede samme år afholdt de første Middelalderdage på Voergaard Slot. Middelalderdagene er gennem årene blevet en populær og skønnet begivenhed. Middelalderdagene er baseret på foreningens medlemmer og deres frivillige arbejdskraft, og de er grundlaget for Middelalderdagenes eksistens.

Vedtægterne er foreningens grundlag og i vedtægterne kan foreningens formål, vision og mission også læses

Foreningens seneste vedtægter kan læses her Voergaard Levende Historie vedtægter Voergaard Levende Histories vedtægter 2017

Generalforsamling

Generalforsamling for foreningen “Voergaard Levende Historie” afholdes hvert år i Oktober.

Ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger bekendtgøres med mindst 14 dages varsel ved skriftlig invitation til foreningens medlemmer (mailudsending via systemet Conventus til alle betalende medlemmer af foreningen) samt på foreningens hjemmeside. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, indsendes senest 8 dage før til formanden. Ønsker om vedtægtsændringer indsendes mindst en måned før den ordinære generalforsamling. Alle betalende medlemmer af foreningen “Voergaard Levende Historie” har stemmeret.

Referat fra generalforsamling 2017 kan læses her Generalforsamling 29-10-2017 – referat

Bestyrelsen

Foreningen har en bestyrelse bestående af seks medlemmer og tre suppleanter samt en repræsentant fra Voergaard Slot.

Den nuværende bestyrelse ser således ud:

Formand: Thea Højvang Rasmussen

Næstformand: Linda Guldbæk

Kasserer: Inge Merete Thomsen

Sekretær: Julie Magda Annine Høj Smith

Medlem: Michael Skak Frederiksen

Medlem: Anna Birgit Kondrup

Repræsentant fra Voergaard: Verner Krogh

Suppleant: Jens Christian Borglum

Suppleant: Søren Holm Kristensen

Suppleant: Kirsten Flyvholm