Adgang til Middelalderen

Adgangsforholdene i middelalderen er en smule udfordrende.Gangbesværede, rollator- og kørestolsbrugere må væbne sig med tålmodighed. Der er gangstier med hårdt stenmel ved hver side af den gamle stenvej ind mod slottet. Desuden er der græsområder, hvor det er nogenlunde at færdes. Skovvejen har regulær grus- og sand underlag, som er rimelig jævnt.

Færdsel på pladsen

Forvent et noget ujævnt underlag, da det er de gamle sten, som stadig ligger som vej hen mod Voergaard slot samt i borggården. Der er mange græsarealer og stier, som er rimelig jævne. Respekter venligst afspærringer ved kampscener og anden optræden; vi afspærrer ikke for at genere vores gæster, vi vil jo gerne passe på Jer, så I kommer igen de næste mange år! Hvis du gerne vil komme til skade, så bare fornærm en landsknægt, de skal jo også holde kamptræningen vedlige under middelalderdagene.

Se et kort over pladsen.

Middleladerdage stenbro