Ansøgninger om deltagelse på Middelalderdagene

Der er nu lukket for ansøgninger til Middelalderdagene 2017 for underholdning, aktører og bodholdere.

Ansøgningsfrist for deltagelse på Middelalderdagene 2018 er 1. marts 2018. Informationer om ansøgning og ansøgningsskema kan hentes her på hjemmesiden fra begyndelsen af 2018. og skal sendes på mail til: bodudvalget@middelalderdage.dk

Bemærk: Medlemmer af Voergaard Levende Historie, som behøver plads på området til lejr, bod eller telt, skal også sende et ansøgningsskema af hensyn til planlægningen.

Kunne du have lyst til at blive frivillig? Så send en lille besked eller ring!

Nyttig viden om Middelalderdagene

Foreningen Voergaard Levende Historie, (VLH), som står bag Middelalderdagene, har udfærdiget en håndbog, som alle medlemmer og aktører på Middelalderdagene anbefales at læse og bruge. Klik på linket til højre for at se Håndbogen.

Bliv klædt på til Middelalderdagene på Voergaard

Den historiske ramme for Middelalderdagene

Praktisk information

Information på Middelalderdagene

Kl. 10 åbner Middelalderdagene, derfor skal alle u-autentiske genstande være gemt væk og alle biler skal have forladt pladsen.

Kl. 12-13 er der bespisning af alle medlemmer og tilmeldte aktører. Der udleveres mad på Borgøen, medbring selv skål/tallerken.

Kl. 17 lukker Middelalderdagene og dagens aktiviteter er slut.

Kl. 17.30 holder vi aftenmøde på Borgøen, hvor ting kan vendes fra dagen og nye tiltag til morgendagen vendes. Alle grupper bedes sende en repræsentant.

Dagens underholdningsprogram kan ses i det udleverede program, eller kan findes på vores hjemmeside.

Toilet og bad

Der er adgang til toilet og bad for alle aktører på Middelalderdagene i lagerbygningen på gårdspladsen ved aktørparkeringen. Rengøring af toiletter fordeles blandt grupperne, men alle aktører kan benytte samtlige toiletfaciliteter, og der uddeles således ikke råderet uanset, hvem der gør dem rene. Gulvskrabere, toiletpapir og sæbe udleveres ved henvendelse til pladsfolkene.

Affald, halm og brænde

Affald skal fyldes i container på gårdspladsen. Halm kan udleveres ved henvendelse til pladsfolkene. Brænde til madlavning kan hentes på gårdspladsen. Ved regn og problemer med mudder kan der hentes sand på gårdpladsen til påfyldning i lejr eller på pladsen. Det er ikke tilladt at bruge flis.

Parkering

Parkering skal ske på gårdspladsen bag den store lade. Parkering foran containere og spildevandstank er forbudt. Parkering på græs områderne på Voergaard Slots arealer om aftenen/natten er forbudt. Langtidsparkerede biler og trailere skal parkeres på den anviste langtidsparkering.

Camping

Betaling for overnatning

Hvis man overnatter på Middelalderdagene, uanset om det er i middelaldertelt, plastiktelt, campingvogn eller lignende, koster dette 100 kr. pr. person. Dette dækker brug af toiletter, badeforhold og vaskeforhold. Ønsker man tilslutning af strøm, så koster dette 100 kr. pr. enhed – 1 enhed er fx 1 stk. campingvogn.

Det vil sige: Overnatter man tre personer uden strøm, så bliver dette 300 kr. for de ni dage. Overnatter man tre personer med 1 enhed strøm, så bliver dette 400 kr. for de ni dage.

Betaling skal ske inden Middelalderdagenes start.

Aftentaffel for alle aktører

Hvert år afholdes der taffel onsdag aften for alle aktører og medlemmer på Middelalderdagene. Prisen for taffel er 100 kr. per person. Børn under 7 år er gratis. Der vil blive serveret mad og drikke, og der underholdes af de aktører, som har lyst. Taflet afholdes på Borgøen i det store telt, og traditionen tro er der fællesdans og ildshow.

Betaling skal ske inden Middelalderdagenes start.

Billetter købes under “Billetsalg”

Fest og andet sjov

Af hensyn til de overnattende på Middelalderdagene henvises al festligt samvær efter kl. 23 i “Fremtiden”, på betingelse af at der ryddes op inden kl. 8 næste dag. Vi henstiller til, at man tager hensyn til de sovende på pladsen. Middelalderdagene er ikke ansvarlige for mindreåriges indtagelse af alkohol på Middelalderdagenes områder. Ved aftentaflerne både før, under og efter, som afholdes i de to weekender, serveres der ikke alkohol for børn og unge under 18 år. Vi henstiller til at øl og anden form for alkohol indtages med måde indenfor Middelalderdagenes åbningstid, og vi håber, at alle passer på hinanden, og at grupperne tager ansvar for deres unges alkoholindtag.

Tiggeri

Der er ikke tilladt at tigge på Middelalderdagene medmindre, det er aftalt med arrangørerne dvs. VLH. De, som får lov at tigge, får udleveret et tiggertegn, som skal bæres synligt på tøjet.

Oprydning

Inden bodholdere og grupper forlader deres plads skal al halm og affald være fjernet og evt. dræn-render skal være jævnet. Inden afrejse skal pladsen synes og godkendes af pladsbemandingen.

Førstehjælp

Førstehjælpskasse findes i:

  • Rødder og Vingers lejr
  • Isboden ved slotstrappen
  • ”Fremtiden”

Brandslukker

Brandslukker findes i:

  • Rødder og Vingers lejr
  • Køkkenerne
  • ”Fremtiden”

Livet på Voergaard anno 1533

Den historiske ramme og personlige optræden på Middelalderdagene

Middelalderdagene viser et billede af en festlig begivenhed, hvor bisp Stygge Krumpen har inviteret nordjyske adelige herskaber og borgere ud til hans herregård Voergaard i 1533. Som deltager, i Middelalderdagene på Voergaard, er det vigtigt at holde sig for øje, at årene før og efter 1533 er fyldt med politiske spændinger og oprørske tanker i alle samfundslag – både i Danmark og i Europa generelt. Stygge Krumpen er den person, der i 1533 bestrider bispeembedet på bl.a. Voergaard slot, men han er samtidig en central figur både på landsplan og i Nordjylland. For de medvirkende på Middelalderdagene er han endvidere en meget nærværende person, idet han dagligt er at finde som deltager i slottets festligheder, hvor han bevæger sig rundt på pladsen sammen med sin vedsoverske Elsebeth Gyldenstjerne. Middelalderdagene må opfattes som et rollespil – men med en historisk baggrund. Vi har alle en rolle og en baggrundshistorie, hvad enten vi spiller adelige eller en simpel fisker. Man kender således sin stand og handler derefter i omgangen med mennesker af højere eller lavere stand.

Vi spiller i året 1533, hvilket vil sige, at man som medvirkende taler og fortæller i nutid om ”vores tid” og ikke om ”Dengang i 1533 da gjorde de sådan og sådan…”. Vi prøver så vidt muligt i foreningen at se så autentiske ud, som man kunne forestille sig, at man så ud i 1500-tallet. Derfor henstiller vi til at de medvirkende så vidt muligt kan klare sig uden briller. Derudover er ure, makeup, neglelak, kunstige negle, piercingsmykker og andet nymodens ildeset. Ej heller må mobiltelefoner ses/høres. Har man har en mobiltelefon i tasken, skal den helst være slukket eller i hvert fald ikke synlig for besøgende. Rygning og kaffedrikning skal ske i cafeen ”Fremtiden” eller udenfor Middelalderdagenes områder. Yderligere må der ikke benyttes plastikposer, termokander eller lignende. Ej heller forkromet værktøj med plastik- eller kunststofgreb. Gifte kvinder skal helst bære tørklæde eller kyse over håret, og ugifte kvinder med kort hår må også gerne dække deres hår til eller fortælle en historie om lus og andre sygdomme højtlydende på pladsen. Boder og lejre skal så vidt muligt se ”autentiske” ud. Det vil sige, at der ikke synligt for publikum kan ses moderne genstande og varer, som er lavet at kunstmateriale eller ikke passer ind i den historiske ramme. Middelalderdagene skal meget gerne vejlede og give gode råd til udseendet af jeres lejr eller bod før og under Middelalderdagene. Kontakt jeres kontaktperson og spørg. Frem for alt er formidling og historisk autenticitet i højsædet hos os, og vi håber, at I alle vil være med til at give publikum og de medvirkende en uforglemmelig oplevelse.