Generel information

Vi har prøvet at maile et lille spørgeskema ud til medlemmer og andre bodholdere. Der er kommet nogle få tilkendegivelser af at folk vil hjælpe. Desværre ikke nok til at vi tør binde an med et formelt aktørtaffel. Bestyrelsen kan ikke påtage sig det store ansvar – både administrativt og praktisk – det er at være tovholder for et taffel.

I stedet opfordrer bestyrelsen til at aktører om onsdagen teamer op med egen mad og drikke på f.eks. borgøen eller “Fremtiden” og holder et uofficielt taffel der – gerne med egen underholdning.