Bestyrelsen

Foreningen har en bestyrelse bestående af seks medlemmer og tre suppleanter (indtil næste generalforsamling er der kun 2 suppleanter) samt en repræsentant fra Voergaard Slot.

Den nuværende bestyrelse ser således ud:

Formand:  Julie Magda Annine Høj Smith

Næstformand:Kirsten Flyvholm

Kasserer: Karina Smith Christensen

Sekretær: Anna Birgit Kondrup

Medlem: Jens Christian Borglum

Medlem: Karin Lindby

Repræsentant fra Voergaard: Verner Krogh

Suppleant: Cecilie Kristine Thomsen

Generalforsamling – og valg af bestyrelse

Generalforsamling for foreningen “Voergaard Levende Historie” afholdes hvert år inden udgangen af Februar.

Ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger bekendtgøres med mindst 14 dages varsel ved skriftlig invitation til foreningens medlemmer (mailudsending via systemet Conventus til alle betalende medlemmer af foreningen) samt på foreningens hjemmeside. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, indsendes senest 8 dage før til formanden. Ønsker om vedtægtsændringer indsendes mindst en måned før den ordinære generalforsamling. Alle betalende medlemmer af foreningen “Voergaard Levende Historie” har stemmeret.

 

Næste generalforsamling finder sted inden udgangen af februar 2021, og medlemmer vil blive informeret jf. ovenstående.

Udvalgene

Der er en mængde udvalg, der tager en masse beslutninger – og udfører dem – hen over året. Udvalgene er repræsenteret med mindst et medlem i bestyrelsen. Udvalgsmedlemmerne mødes til udvalgsmøder 2 gange om året for at arbejde med forbedringer til Middelalderdage. Alle medlemmer i VLH kan træde ind i et udvalg og bidrage aktivt til planlægningen.

 • Underholdningsudvalget
  Musik, gøgl, trylleri, historiefortælling, kampopvisning, underholdning i alle former. Julie, Benny og Jens Christian(JC) håndterer alle aktører, som underholder under Middelalderdagene. De sammensætter programmet, som du kan læse her og i øvrigt får udleveret ved indgangen.
 • Pladsudvalget
  Opsætning – nedtagning, placering af boder og aktører, toiletter, køle/frostcontainere, elektricitet, vand, afløb, affald, brænde og campingplads. Michael, Benny, Alex, Søren, Morten, Snedker-Peter og Lucas håndterer de mere praktiske vinkler af Middelalderdagene. De får hjælp til opstilling af en stor del af medlemmerne som vha. SmartPlan bidrager til den praktiske side af Middelalderdagene.
 • Bodudvalget
  Kontakt til bodholdere, ansøgninger fra boder, vurdering af håndværks-, formidlings- og salgsboder. Karina, Dan, Jens Christian(JC), René og Jean arbejder med puslespillet med placering af boder og aktører i samarbejde med pladsudvalget.
 • Medlemsudvalget
  Kontakt og introduktion til nye medlemmer. Kirsten, Karin, Eskil, Lena, Renée og Tove håndterer også kontakten til eksisterende medlemmer, planlægger kurser, Sysselting, medlemsdag, Ris&Ros-møde, VLH-prisen, udlån af tøj og er generelt der, hvor medlemmerne hjælpes/guides igang. Der må MEGET gerne komme flere medlemmer!
 • Mad og drikke
  Menuerne sammensættes kyndigt af det dygtige mad & drikke udvalg. Sild, pølser og alt mad og drikke sorterer under dem og Mette har den praktiske ledelse af bagkøkkenerne. De får hjælp af friske medlemmer: I kroen udskænker Solvej og Polle Voergaards koldeste øl, vin og saft, mjød og lutendrank. Jane styrer osteboden, mens Annette og Carl Georg serverer kaffe og kage i “Fremtiden”. Vi har også verdens bedste pandekager og frugtvognen byder på friske og lækre hapsere. Derudover er der en masse medlemmer og støttemedlemmer som bidrager til drift, salg og service på madstederne og kroen. Det styres også gennem SmartPlan.
 • PR-udvalget
  Også kaldet Propaganda-udvalget. Der laves pressemeddelelser, udtaler sig til pressen, annoncering af enhver art i bl.a. aviser og turistguider. Udarbejdelse af plakater, brochurer, infofolder, SoMe, konkurrencer, hjemmeside og SEO. Desuden design af TV- og radioreklamer. Julie laver programmet, som sammensættes til trykkeriet. Julie hjælper også med vedligehold af hjemmesiden. Leif tager mange, mange fotos med kamera og drone under Middelalderdagene. De bruges bl.a. i gallerier og Lis sætter dem også smukt i en bog, som kan ses i Tinghuset under Middelalderdagene.