Bestyrelsen

Foreningen har en bestyrelse bestående af seks medlemmer og tre suppleanter samt en repræsentant fra Voergaard Slot.

Den nuværende bestyrelse ser således ud:

Formand:  Linda Guldbæk

Næstformand og sekretær: Julie Magda Annine Høj Smith

Kasserer: Inge Merete Thomsen

Medlem: Anna Birgit Kondrup

Medlem: Jens Christian Borglum

Medlem: Karin Lindby

Repræsentant fra Voergaard: Verner Krogh

Suppleant: Søren Holm Kristensen

Suppleant: Kirsten Flyvholm

Suppleant: Lisa Borup

Udvalgene

Der er en mængde udvalg, der tager en masse beslutninger – og udfører dem – hen over året. Udvalgene er repræsenteres med mindst et medlem i bestyrelsen.

Mere info om udvalgene kommer snarest…

Generalforsamling – og valg af bestyrelse

Generalforsamling for foreningen “Voergaard Levende Historie” afholdes hvert år i oktober.

Ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger bekendtgøres med mindst 14 dages varsel ved skriftlig invitation til foreningens medlemmer (mailudsending via systemet Conventus til alle betalende medlemmer af foreningen) samt på foreningens hjemmeside. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, indsendes senest 8 dage før til formanden. Ønsker om vedtægtsændringer indsendes mindst en måned før den ordinære generalforsamling. Alle betalende medlemmer af foreningen “Voergaard Levende Historie” har stemmeret.

Referat fra generalforsamling 2018 kan læses her Generalforsamling 28-10-2018 – referat