Foreningens grundlag og vedtægter

I 2002 bad en gruppe lokale mennesker fondsbestyrelsen på Voergaard Slot om lov til at genskabe Middelalderdage anno 1533 ved et årligt tilbagevendende arrangement. I løbet af foråret stiftedes foreningen “Voergaard Levende Historie”, som allerede samme år afholdt de første Middelalderdage på Voergaard Slot. Middelalderdagene er gennem årene blevet en populær og skønnet begivenhed. Middelalderdagene er baseret på foreningens medlemmer og deres frivillige arbejdskraft, og de er grundlaget for Middelalderdagenes eksistens.

Vedtægterne er foreningens grundlag og i vedtægterne kan foreningens formål, vision og mission også læses

Foreningens seneste vedtægter kan læses her Voergaard Levende Historie vedtægter Voergaard Levende Histories vedtægter 2017

De frivillige i foreningen

Der er ca. 300 medlemmer i foreningen. De har mange forskellige grunde til at være aktive – nogle mere end andre. Fælles er glæden og kærligheden til historien, og så i særdeleshed middelalderen. Det er nemt at få medbestemmelse, være aktive i de forskellige udvalg og virkeområder – og endda i bestyrelsen. Valg til bestyrelse sker på generalforsamlingen. Udvalgene kan man bare melde sig ind i, der kræves ingen valg – kun overskud og lyst. Og så selvfølgelig medlemsskab…

Generalforsamling for foreningen “Voergaard Levende Historie” afholdes hvert år i oktober.

Ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger bekendtgøres med mindst 14 dages varsel ved skriftlig invitation til foreningens medlemmer (mailudsending via systemet Conventus til alle betalende medlemmer af foreningen) samt på foreningens hjemmeside. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, indsendes senest 8 dage før til formanden. Ønsker om vedtægtsændringer indsendes mindst en måned før den ordinære generalforsamling. Alle betalende medlemmer af foreningen “Voergaard Levende Historie” har stemmeret.

Referat fra generalforsamling 2018 kan læses her Generalforsamling 2018