Den historiske ramme

Middelalderdagene viser et billede af en festlig begivenhed, hvor bisp Stygge Krumpen har inviteret nordjyske adelige herskaber og borgere ud til hans herregård Voergaard i 1533. Som deltager i Middelalderdagene på Voergaard, er det vigtigt at holde sig for øje, at årene før og efter 1533 er fyldt med politiske spændinger og oprørske tanker i alle samfundslag – både i Danmark og i Europa generelt.

Stygge Krumpen er den person, der i 1533 bestrider bispeembedet på bl.a. Voergaard slot, men han er samtidig en central figur både på landsplan og i Nordjylland. For de medvirkende på Middelalderdagene er han endvidere en meget nærværende person, idet han dagligt er at finde som deltager i slottets festligheder, hvor han bevæger sig rundt på pladsen sammen med sin vedsoverske Elsebeth Gyldenstjerne.

Der udvises respekt for bisp og jomfru; når jeres veje krydses, står I stille, hatten af, og hovedet bøjet. Tiltalen er Jomfru Gyldenstierne og Højtærede Bisp. Der skal gerne tales i 3. person: Han/hun i stedet for du/dig og En istedet for mig…

Bispen spiser frokost hver dag på borgøen med Jomfruen ved sin side samt fornemme gæster. Det er god skik, når man går forbi, at man bukker eller nejer ærbødigt for bispen. Som minimum et anerkendende nik med hovedet.