Medlemsaktiviteter

  • Ris og Ros møde – Hvert år afholdes Ris og Ros møde – et evalueringsmøde af Middelalderdagene for alle medlemmer og aktører. (afholdes i aug. el. sep.)
  • Udvalgsmøder – To gange om året afholdes udvalgsmøder for foreningens grupper og udvalg, hvor Middelalderdagene evalueres og nye tiltag sættes igang. (november og maj)
  • Medlemsmøder – Inden Middelalderdagene afholdes medlemsmøder, som forberedelse til dagene. Her fremlægges årets nye projekter, program og praktiske oplysninger. (maj, juni og juli)
  • Kurser – Løbende gennem året afholdes kurser såsom smedekurser, dragtkurser mv. Ønsker til kurser kan meldes til medlemsudvalg eller bestyrelse.

Du kan altid se aktuelle aktiviteter på siden med Kurser

Generalforsamling 2019

Alle medlemmer indbydes hermed til:

Generalforsamling søndag den 27. oktober 2019 kl. 13.00
Klubhuset, Agernvej 7, Præstbro, 9330 Dronninglund

Dagsorden er sendt til medlemmer på mail.

Vel mødt

De bedste hilsner

Bestyrelsen Voergaard Levende Historie