Medlemsaktiviteter

  • Sysselting – Hver 1. søndag i måneden afholdes “Sysselting” kl. 11-16 i Tinghuset ved Voergaard Slot, hvor medlemmer mødes og “sysler” sammen. Her opfordres nye medlemmer at møde op. (hele året)
  • Ris og Ros møde – Hvert år afholdes Ris og Ros møde – et evalueringsmøde af Middelalderdagene for alle medlemmer og aktører. (afholdes i aug. el. sep.)
  • Udvalgsmøder – To gange om året afholdes udvalgsmøder for foreningens grupper og udvalg, hvor Middelalderdagene evalueres og nye tiltag sættes igang. (november og maj)
  • Medlemsmøder – Inden Middelalderdagene afholdes medlemsmøder, som forberedelse til dagene. Her fremlægges årets nye projekter, program og praktiske oplysninger. (maj, juni og juli)
  • Kurser – Løbende gennem året afholdes kurser såsom smedekurser, dragtkurser mv. Ønsker til kurser kan meldes til medlemsudvalg eller bestyrelse.

Du kan altid se aktuelle aktiviteter på siden med Kurser

Historiefortælling og smededag

Et udsnit af aktørerne, der øver sig i at blive endnu bedre til at fortælle alle de historier, der er at få i middelalderen. Og smedene, der sveder…

Se mere om medlemmernes kurser her.