Information på Middelalderdagene

Kl. 10 åbner Middelalderdagene, derfor skal alle u-autentiske genstande være gemt væk og alle biler skal have forladt pladsen.

Kl. 12-13 er der bespisning af alle med madbillet. Der udleveres mad ved den røde mur henne ved tømrerpladsen, medbring selv skål/tallerken.

Kl. 17 lukker Middelalderdagene og dagens aktiviteter er slut.

Kl. 17.30 holder vi aftenmøde på Borgøen, hvor ting kan vendes fra dagen og nye tiltag til morgendagen vendes. Alle grupper bedes sende en repræsentant. Varighed ca. 15-30 minutter.

Dagens underholdningsprogram kan ses i det udleverede program, eller kan findes på vores hjemmeside.

Førstehjælp

Hver lejr/bod får udleveret en oversigt over beredskabet samt praktisk info ved ankomst, senest lørdag morgen.

Hjertestarter er i grønt skab på bagkøkkenet på borgøen.

Førstehjælpskasse findes de boder/lejre, hvor der er opsat det grønne samaritterskilt. (Grøn baggrund, hvidt kors)

  • Rødder og Vingers lejr (Rødbøgplads)
  • Køkkenerne (Borgøen)
  • ”Fremtiden” (Bagved Tinghuset)
  • “Tømrerlejren (Skovvejen)

Brandslukker

Brandslukker findes i:

  • Rødder og Vingers lejr (Rødbøgplads)
  • Køkkenerne (Borgøen)
  • ”Fremtiden” (Bagved Tinghuset)

Affald og halm

Affald skal fyldes i container på gårdspladsen. Halm kan udleveres ved henvendelse til pladsfolkene. Ved regn og problemer med mudder kan der hentes sand på gårdpladsen til påfyldning i lejr eller på pladsen. Det er ikke tilladt at bruge flis.

Oprydning

Inden bodholdere og grupper forlader deres plads skal al halm og affald være fjernet og evt. dræn-render skal være jævnet. Inden afrejse skal pladsen synes og godkendes af pladsbemandingen.

Tiggeri

Der er ikke tilladt at tigge på Middelalderdagene medmindre, det er aftalt med arrangørerne dvs. VLH. De, som får lov at tigge, får udleveret et tiggertegn, som skal bæres synligt på tøjet.

Kørsel på pladsen

Kørsel er et nødvendigt onde – og skal minimeres så meget som muligt! Kørsel ned ad den store stenvej mod slottet; der MÅ IKKE køres inde i kanten på stenmelet! Biler MÅ IKKE køres ind på pladsen i åbningstiden. Der må først køres ind på pladsen efter kl. 17.30 – igen af hensyn til gæster!  Biler skal være ude fra pladsen senest 9.30, da gæster allerede på det tidspunkt er ved at samles udenfor. Biler og trailere må IKKE stilles på gæsteparkeringsarealerne. Det her SKAL overholdes, ellers udsteder Slottet en bøde! Biler må ikke køres ind på pladsen og stå natten over.

Toilet og bad

Der er adgang til toilet og bad for alle aktører på Middelalderdagene i lagerbygningen på gårdspladsen ved aktørparkeringen. Rengøring af toiletter fordeles blandt grupperne, men alle aktører kan benytte samtlige toiletfaciliteter, og der uddeles således ikke råderet uanset, hvem der gør dem rene. Gulvskrabere, toiletpapir og sæbe udleveres ved henvendelse til pladsfolkene.

Fest og andet sjov

Af hensyn til de overnattende på Middelalderdagene henvises al festligt samvær efter kl. 23 i “Fremtiden”, på betingelse af at der ryddes op inden kl. 8 næste dag. Vi henstiller til, at man tager hensyn til de sovende på pladsen. Middelalderdagene er ikke ansvarlige for mindreåriges indtagelse af alkohol på Middelalderdagenes områder. Vi henstiller til at øl og anden form for alkohol indtages med måde indenfor Middelalderdagenes åbningstid, og vi håber, at alle passer på hinanden, og at grupperne tager ansvar for deres unges alkoholindtag.